Satış Koşulları

Mindfulness Türkiye’ye hoş geldiniz


Biz yaptığınız her işlemde size mümkün keyifli bir deneyim sunarak, karşılanacağınız prosedürleri basitleştirmek isteriz. Aşağıda internet sitemizde ve/veya eğitim alım işlemlerinizde geçerli olan Satış ve Kullanım Şartları bulunmaktadır. Yaptığınız her işlemde Satış ve Kullanım Şartları’nı okumuş ve anlayarak kabul etmiş sayılacağınız için maddelere vakit ayırmanızı ve eğer sizin için uygun olmayan hükümler varsa hiçbir işlem yapmayarak bize ulaşmanızı rica ederiz.


Tanımlar ve Taraflar


SAS Danışmanlık : SAS Danışmanlık eğitim Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.
Organizatör : Etkinlikleri düzenlendiği yerler veya yöneten kişi ya da kurum. Organizatörler otel ve moteler, etkinlik mekanları olabileceği gibi şahıslar ve şirketler olabilir. İşbu satış ve kullanım şartları altında tüm düzenleyicilerin tamamından “Organizatör” olarak bahsedilecektir.


SATIŞ ŞARTLARI


Birden çok eğitim alımınız sınırlandırılabilir.


Adil eğitim alımını sağlamak amacıyla, etkinliklerde eğitim alımınız sırasında eğitim sayısı sınırlandırması uygulanabilir. Böyle bir durumda işleminiz sırasında alabileceğiniz maksimum eğitim adedi etkinlik sayfasında açıkça belirtilir. Maksimum eğitim sayısının üzerinde eğitim alındığının tespit edilmesi durumunda, SAS Danışmanlık tarafından bu eğitimlerin bir bildirimde bulunmaksızın iptal edilmesi hakkı saklıdır.


Eğitim satışları kesindir.


Prensip olarak etkinliğin iptal edilmesi durumu dışında satılan eğitimler değiştirilmez, iade edilemez, iptal edilemez, ücret iadesi talep edilemez. Kural olarak, tüm eğitim satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız eğitimlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır.


Satın alınan eğitimler ticari amaçlarla kullanılamaz.


Organizatör tarafından açıkça belirtilen durumlar haricinde satın alınan eğitimlerin yeniden satılması; daha yüksek bir fiyatla teklif edilmesi; reklam, çekiliş, yarışma gibi promosyon faaliyetleri gibi ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. eğitimin SAS Danışmanlık üzerinden alımı sırasından ödenen toplam bedelden daha yüksek bir fiyatla satılmasının ya da buna teşebbüs edilmesinin tespit edilmesi durumunda, ücret iadesi gibi hiçbir talebe hak kazandırmaksızın, SAS Danışmanlık’ın ya da organizatörün eğitimi iptal etme ve zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı saklıdır.


Elektronik eğitimlerin birden çok kopyasının çıkartılması mümkündür. Bu nedenle, SAS Danışmanlık tarafından eğitimleri satılan bir etkinlik için SAS Danışmanlık tarafından yetkilendirilmeyen hiçbir kişi ya da kuruluştan asla eğitim alınmamalıdır.
eğitimler tükenebilir, satışa kapatılabilir ya da ilave eğitimler yeniden satışa açılabilir.


SAS Danışmanlık satılabilecek eğitim adedi konusunda herhangi bir garanti veremez. eğitimlerin satışı, kapasite düzenlenmesi ve benzeri konuları için SAS Danışmanlık’ın bir yaptırım gücü yoktur, bu konu organizatörün yetkisinde olup, SAS Danışmanlık sorumlu tutulamaz.


Organizatörler etkinlik kuralları belirleyebilirler.


Etkinlik mekanına dışarıdan yiyecek – içecek sokmanız organizatör tarafından yasaklanabilir.


Etkinlik mekanına hayvan sokulması organizatör tarafından yasaklanabilir.


Etkinlik mekanında zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.


Etkinlik tarihi değiştirilebilir.


Etkinlik mekanına fotoğraf makinesi veya diğer kayıt cihazlarının sokulması organizatör tarafından yasaklanabilir.


Etkinlik merkezine giriş ve çıkış kuralları organizatör tarafından belirlenebilir. Örneğin geç kalan eğitim sahipleri içeri alınmayabilirler. Aynı şekilde, içeri giriş yaptıktan sonra çıkıp tekrar girmek mümkün olmayabilir.


Organizatör tarafından eğitim sahibine eğitim alımı sırasında belirtilen yerden farklı bir yer verilebilir.


Organizatör tarafından belirlenmiş etkinlik kurallarını ihlal etmeniz durumunda etkinlik mekanı yetkilisi veya organizatör sizi içeri almayabilir ya da dışarı çıkmanızı talep edebilir.


Etkinlik tarihleri değişebilir, etkinlikler iptal olabilir.


Etkinliklerin gerçekleştirilmesinden organizatör sorumludur. Herhangi bir etkinliğin, herhangi bir sebeple organizatör tarafından tarihinin değişmesi ya iptal edilmesi mümkündür. Böyle bir durumda SAS Danışmanlık’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde, böyle bir durumda eğitim sahibinin haberdar edilmesi tamamen organizatörün sorumluluğundadır, zamanında veya etkinlik saatinden önce haberdar olunmaması durumunda SAS Danışmanlık sorumlu tutulamaz.


Kimlik ibraz etmeniz, referans numaranız ve/veya cep telefonu numaranızı vermeniz istenebilir.


SAS Danışmanlık üzerinden eğitim satın alınması sonucu aşağıdaki işlemler için kimlik ibrazı ya da ilave bilgiler etmeniz istenebilir.


Basılı eğitim talep etmeniz durumunda, eğitiminiz kurye ile adınıza gönderilecek ve kurye tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra imza karşılığı eğitiminiz teslim edilecektir. Başka bir isme eğitimin teslim edilmesi mümkün değildir.


SAS Danışmanlık tarafından işletilen bir gişe ya da satış noktasından hali hazırda yapmış olduğunuz bir işlem ile ilgili olarak, güvenlik amacıyla işlem yapan kişinin kontrolüne yönelik olarak kimlik ibraz etmeniz istenebilir. Cep telefonu bilginiz ve işlem referans numaranız sorulabilir. Aksi durumda işlem yapılması mümkün olmayabilir.


SAS Danışmanlık çağrı merkezi üzerinden yapılacak görüşmelerde kimlik bilgileriniz, referans numaranız ve/veya cep telefonu numaranız teyit amaçlı sorulabilir. Aksi durumda işlem yapılması mümkün olmayabilir.


Diğer Hükümler


SAS Danışmanlık’ın eğitimlere, eğitim satışlarına, etkinliklere ilişkin yükümlülüğü ve taahhüttü eğitim satışı sırasında aldığı eğitim bedeli ve hizmet bedeli ile sınırlı olup başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm müşteriler SAS Danışmanlık’ın sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu, hangi şart ve ad altında olursa olsun, SAS Danışmanlık’ı işbu maddede yer alan sorumluluk limiti dışında sorumlu tutmayacaklarını kabul etmişlerdir.


KULLANIM ŞARTLARI


Site yasalara uygun olarak kullanılmalıdır.


Siteye erişen her ziyaretçi ya da kullanıcının site üzerinde yaptığı tüm işlemlerin yükümlülüğü ve bu işlemlerin yol açabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu münhasıran kendisine aittir. SAS Danışmanlık bu kullanım işbu kullanım şartlarına aykırı hareket edilmesi durumunda 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, SAS Danışmanlık işbu kullanım şartlarına aykırı hareket edilmesi durumunda 3. Kişilerin uğradığı zararlar sonucu herhangi bir hukuki işleme, sonuca ya da yaptırıma maruz kalırsa ve/veya sorumlu tutulursa, bu duruma yol açan kullanıcı ya da ziyaretçiler kullanım şartlarına aykırı hareketlerinden kaynaklanan SAS Danışmanlık’ın doğrudan ya da dolaylı tüm zararlarını derhal tazmin edeceklerini kabul ederler.


Sitemize izin alınmadan bağlantı verilemez, çerçeve(frame) içine alınamaz, site üzerinde otomatik ya da manuel prosesler çalıştırılamaz, robot ve benzeri yazılımlar kullanılamaz.


Sitemizin çalışmasına engel olmak amacıyla herhangi bir girişimde bulunulamaz, bu amaçla hiçbir alet ve yazılım kullanılamaz. Sitemiz sunucularına ve/veya altyapısına kişisel eğitim alma işleminin doğasına uygun olmayacak büyüklükte yük getirilemez.
İşbu şartlara aykırı davranılması durumunda SAS Danışmanlık ve servis sağlayıcıları tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak, işlem yapanların kimliği hakkında araştırma yapılacaktır. Ayrıca konu hakkında her türlü hukuki ve idari yollara başvurulacaktır.


Telif haklarına uyulmalıdır, içerik hukuka aykırı olmamalıdır.


İnternet sitemiz üzerinde yer alan metin, resim, video, ses gibi tüm içeriklerin, kullanılan yazılımların lisans hakkı SAS Danışmanlık’a ve/veya SAS Danışmanlık’ın iş ortaklarına aittir. Telif hakları mevzuatı uyarınca, bu materyallerin kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması yasaktır. Bu materyaller sadece kişisel kullanımız için olup, herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, değiştirmeye çalışmayacağınızı, yayınlamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, benzerlerini oluşturmayacağınızı, yasadışı bir işleme tabi tutmayacağınızı kabul etmektesiniz.


SAS Danışmanlık’a gönderilen tüm bilgi, belge ve içeriğin tüm sorumluluğu gönderene ait olup, herhangi bir şekilde 3. Kişiler tarafından SAS Danışmanlık’a sağlanan materyallerin tüm taahhüdü ve sorumluluğu ilgili 3. Kişiler üzerindedir. SAS Danışmanlık 3. Kişiler, iş ortakları, kullanıcıları, reklam verenleri, sponsorları gibi kendi dışındaki tarafların sağladığı ve/veya onlar aracılığıyla yayınlanan hiçbir materyalden sorumlu tutulamaz.


SAS Danışmanlık kendi kontrolünde olmayan içeriklere bağlantılar içerebilir.
SAS Danışmanlık internet sitesi üzerinde başka kişi ve/veya kuruluşlarca işletilmekte olan içerik ya da sitelere bağlantılar verebilir, içerik gösterebilir, yönlendirme yapabilir. Ancak bu durumda da SAS Danışmanlık kendi inisiyatifinde olmayan bu içerikle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk almaz, bir taahhütle bulunmaz. Bu sitelerle yapılan bilgi alışverişlerinde, ilgili sitelerin gizlilik ve kullanım şartlarından SAS Danışmanlık sorumlu değildir.


Site içeriği değişebilir, durabilir, hizmetler dondurulabilir.


SAS Danışmanlık bakım, güncelleme ve bunlarla sınırlı olmaksızın tamamen kendi inisiyatifinde olarak vermiş olduğu hizmetleri durdurabilir, iptal edebilir.
Aynı şekilde, SAS Danışmanlık tamamen kendi inisiyatifinde olarak site içeriğini ve/veya kullanıcı bilgilerini silebilir, erişimini engelleyebilir, değiştirebilir.
SAS Danışmanlık’ın hizmetleri ile ilgili yaptığı bu kesintiler, değişiklikler veya yukarıda belirtilen diğer işlemler ile ilgili olarak ziyaretçi ve kullanıcılarına karşı önceden bilgi vermek de dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu yoktur.


SAS Danışmanlık Beyanı


SAS Danışmanlık hizmet kalitesinin korunması için makul olan tüm çalışmaları yapar. Ancak SAS Danışmanlık bu hizmetlerin sürekliliği, kalitesi, hatasız ya da noksansız olacağı ya da bu hizmetlerin kullanılmasından alınabilecek sonuçlar ile ilgili hiçbir garanti vermez. Sitenin, yazılımların ve SAS Danışmanlık tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılmasından kaynaklı olarak ziyaretçilerin, kullanıcıların ve/veya 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlardan SAS Danışmanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


SON HÜKÜMLER


Bu şart ve koşulların ihlali halinde SAS Danışmanlık tarafından ihlal edenler aleyhinde yasal işlemlere başvurulabilir, sitenin ve hizmetlerin kullanımına engel getirilebilir, teslim edilmiş olan hizmetler (eğitimler, vb.) iptal edilebilir.


Sitenin kullanımı, eğitim satış işlemleri ve/veya işbu şart ve koşulların uygulanması sırasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda uyuşmazlıkların çözümü Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. eğitiminizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketiciler SAS Danışmanlık tarafından önceden bilgilendirmiş olup, eğitimi satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı bilmenizi isteriz. Bu madde yazılı delil vasfında ispat vasıtasıdır.
Sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır. İşbu hüküm, “yetki sözleşme” mahiyetindedir.
SAS Danışmanlık’ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.