Modern Dünyada Mindfulness

Modern Dünyada Mindfulness 1

İnternet ve sosya medya hızla gelişirken bizde değişmeli bu yeni düzen içinde var olabilecek şekilde yetkinlikler geliştirmeliyiz.  Sıkça söylendiği gibi yaklaşık 30 sene önce gündelik hayatımıza giren teknoloji yakalaması güç bir hızla ilerliyor.

 

Ekrandan ekrana geçerken, odağımız sürekli bölünüyor ve bölünen odağın toparlanması daha fazla zamana neden oluyor.  Ayrıca internet ayağımıza üniversiteleri, kütüphaneleri, ansiklopedileri getiriyor.  Ancak günümüz 24 saat, bu kısıtlı vakti en etkin nasıl değerlendirir, oluşmakta olan bilgi havuzunu en etkin nasıl kullanabiliriz? Bunlar 21. yüzyılda hayatta kalabilmek ve başarılı olmak için gerekli yetkinlikler.  İşte mindfulness bize bu yetkinlikleri kazandırıyor.