Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Eğitmenleri İçin İyi Uygulamalar Rehberi

BAMBA

Bu yol gösterici prensipler mindfulness (farkındalık) temelli eğitimleri öğretmede doğru uygulamayı kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Mindfulness eğitimleri insanlara fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerine ve devam eden hayat zorluklarına karşı yardımcı olmak üzere pratik becerileri öğretmeyi amaçlar. Bu öğretiler normalde 8 haftanın üzerinde süren, seküler farkındalığa dayanan mindfullness temelli programları kapsar.Bu programlar:

 • Belirgin bir mantığa dayanmaktadır,
 • Bir eğitmen liderliğinde sürmektedir,
 • Ölçeklendirebilir olarak geliştirilmiştir,
 • Önceden belirlenmiş bir müfredatı takip etmektedir,
 • Günlük 30-45 dk arası ders dışı eğitimi de içeren en az 8 oturumdan oluşmaktadır,
 • Artarak ilerleyen gelişimi ve deneyimsel öğrenimi hedeflemektedir,
 • Kanıta dayalı olmak konusunda belirgin bir taahhüde sahiptir,

Bunların paralelinde, eğitmenler için belirtilen İyi Uygulamalar Rehberinin kapsadığı uygulamalar, EK1’de listelenen uygulamalar ile sınırlı değildir.

Mindfulness (farkındalık) temelli yaklaşımlar eğitmeninin aşağıda belirtilenlere sahip olması gerekir.


A. Mindfulness Temelli Eğitmen Eğitimi

 1. Öğretmeyi öğreneceklerin mindfulness temelli eğitim öğretim müfredatına kişisel katılım, bu mindfulness temelli programın bütün temel meditasyon uygulamalarına özel geniş kapsamlı deneyim yoluyla aşinalık.
 2. Geniş kapsamlı, titiz mindfulness temelli eğitmen eğitim programının ya da minimum 12 ay süre ile süpervizyon eşliğindeki sürecin tamamlanması.B. Mindfulness temelli eğitmen eğitimine ek olarak gerekli olan eğitim veya altyapı

 1. Ruhsal ve fiziksel sağlık veya eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında profesyonel yeterlilik ya da eğitimin verileceği kurum tarafından tanınan ilgili profesyonel deneyim veya buna eşdeğer hayat deneyimi.
 2. Mindfulness temelli eğitimin verileceği kitle hakkında bilgi ve deneyim, bu kitleye eğitim verme, grup ya da bireyler ile terapötik yaklaşımlar vasıtası ile çalışma tecrübesi (bu konuda gerekli bilgi ve deneyim mindfulness temelli eğitmen eğitiminin kendisi tarafından yeterli seviyede sağlanmadığı takdirde). İstisnai olarak eğitimler, eğitimin verileceği kitleye hakim olan aynı zamanda mindfulness temelli yaklaşımlara dair yeterli anlayışa sahip bir profesyonel eşliğinde gerçekleşebilir.
 3. MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi) veriliyorsa, altta yatan psikolojik süreçlere dair bilgi, ilgili konularda araştırma ve kanıta dayalı uygulama tecrübesi (bunlar mindfulness temelli eğitmen eğitiminin kendisi tarafından yeterli seviyede sağlanmadığı takdirde).
 4. MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi) veya mindfulness temelli diğer bir yaklaşım klinik rahatsızlığı olan bir kitleye veriliyorsa ilgili klinik tecrübe.C. Devam Eden Doğru Uygulama Gereksinimleri

 1. Aşağıdaki yollarla kişisel mindfulness pratiğine bağlılık ve taahüt;
 • günlük formal ve formal olmayan pratikler,
 • eğitmen liderliğinde yapılan yıllık Mindfulness inzivalarına katılım.
 1. Mindfulness temelli öğretme pratiğini geliştirmeye yönelik süreçlere katılım:
 • diğer mindfulness uygulayıcıları ve eğitmenleri ile deneyimleri paylaşmak ve iş birliği içinde öğrenmek üzere yapılan ve sürdürülen düzenli etkileşimler.
 • deneyimli bir Mindfulness temelli eğitmen eşliğinde süpervisyon sürecine düzenli olarak tabi olmak. Bu vasıta ile:
 1. Kişisel mindfulness pratiği ve mindfulness temelli öğretme pratiğine dair tecrübenin üzerine derinlemesine düşünme ve sorgulama fırsatı.
 2. Öğretme pratiği üzerine video kayıtları, öğretim anında süpervisor tarafından eşlik edilme veya birden fazla eğitmenin birlikte eğitim vermeleri vasıtaları ile periodik karşılıklı geri bildirimle alma.
 3. İleri seviye eğitimleri, kanıta dayalı veriler hakkında gelişmeleri takip etmek, öğretme seanslarını kaydetmek ve bu seanslar üzerine derinlemesine düşünmek, web forumlarına katılım vb. yollarla bir eğitmen olarak hayat boyu gelişim konusunda kararlılık.
 4. Eğitmenin kendi özel bağlamındaki profesyonel altyapısı ve çalışma şartlarına uygun etik yapıya bağlılığı.

BAMBA (İngilte Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Birliği) tarafından yayınlanan Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Eğitmenleri İçin İyi Uygulamalar Rehberinin türkçeleştirilmiş halidir, orjinal dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.


Ek 1: Uygulama Listesi“Çılgın Dünyada Barışı Bulmak” gibi daha düşük yoğunlukta mindfullness temeli içeren kursların da aynı yönlendirmeyi izlemesi umulmaktadır.