Çocuklarla Kurulan Olumlu İletişimin Bizlerin İyi Olma Halimiz Üzerine Etkisi

Çocuklarla Kurulan Olumlu İletişimin Bizlerin İyi Olma Halimiz Üzerine Etkisi 1

Çocuklar ile kurulan iletişimde yapıcı davranışın önemi kuşkusuz ki çok büyük. Çocuklar ile yakın temasta olan kişiler genellikle bununla ilgili kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek isterler; eğitimler alırlar, kitaplar okurlar. Hatta çoğu kez bu yolda çocuklara sınır çizmek zorlaşır. Çocuklara sabır göstermek, onlara kendileri olmaları için yeterli alanı tanımak, potansiyel lerini gerçekleştirmeleri için destek olmak, her daim onların isteklerine ve hislerine saygı göstermek. Bunlar pek tabi çocuklarımızı destekleyen yaklaşımlar.

 

Peki ya biz?

 

Bizden birçok yönden o kadar farklılar ki, onlar ile sürekli diyalog halinde olmak bizi nasıl etkiliyor? Bir örnek olarak çocuğumuza gösterebileceğimiz en olumlu davranışlardan sabırlı olma halini düşünelim, sabır gösterirken bize neler olduğuna bakalım, ancak önce bir mindfulness’ın tanımına bir bakalım.

Mindfulness yaşadığın şu anda kendinde ve etrafında gerçekleşenleri olabildiğince oldukları gibi fark etmektir, an be an. Zihninden geçen düşünceleri görmek, yaşadığın duyguları, vücudundaki hisleri oldukları gibi algılamak ve normalde yaptığın gibi gerçekleşenleri isimlendirmediğin ve yargılamadığın için tepki vermeden onlarla kalabilmektir.

İlişkide olduğumuz her şeyle (örneğin: kendimiz, işimiz, eşimiz, çocuklar, beslenme, spor) zihnin yapma halinde etkileşiriz. “Zihnin yapma hali, içinde bulunduğumuz durum hakkında düşünme, analiz etme, anlama ve muhakeme gibi bilişsel süreçleri içerir. Esasında bizim bir alternatif kapasitemiz daha var o da zihnin olma hali. Bir bakıma, biz bu alternatif kapasitemizle tüm hayatımız boyunca iç içe yaşamışızdır. Zihnimizin yapma halinin gölgesi altında kalan bu yeteneğimiz eleştirel düşünme tarzıyla değil, uyanık olma yoluyla işler. Zihnin olma hali, yapma halinden çok daha farklı bir anlama ve kavrama yoludur. Zihnin olma hali, yapma halinin yarattığı sorunların bir panzehiridir.”*

 

Peki ben en olumlu davranışlardan olan sabrı gösterirken bana neler oluyor?

 

Bu herkesin yapamadığı, ebeveynlerin seneler içerisinde geliştirerek güçlendirdikleri sabır kasını kullanırken iç dünyalarında neler oluyor. Beyninin olma halini mi, yapma halini mi kullanıyorlar?


Çocuklar ile tüm gün beraber olmak, onlara sabırla, şefkatle yaklaşmak biz de bütün bir günün sonunda strese neden olabilir. Eğer pozitif davranış gösterme zorunluluğu o anda bizde strese neden olmuşsa, bizim bu strese nasıl tepki verdiğimiz çok önemlidir. Çünkü tahmin edin genel de bu durumlarda nasıl tepki veririz. Ne için olur ise olsun, strese verdiğimiz tepki üç şekildedir; savaş, kaç ve don. Ya bizde stres yaratan durum ile savaşırız, ya ondan kaçarız ya da donar kalırız. İşte bu tepkilerden hangisini verirsek verelim bizim üzerimizde farklı etkileri olur.


Bizim hayatımızda olanlara, hoşumuza gitsin veya gitmesin, karşı gösterdiğimiz tepkilerin; düşüncelerimize, davranışlarımıza, duygularımıza ve bedendeki hislere etkileri olur ve tabi bunlarda genel iyi olma halimizi etkiler. Hayatımızda olanlara karşı tepki göstermek yerine en başta bahsettiğim gibi alternatif bir yaklaşım mümkün, bu da yanıt verme lüksü, işte bu tepki yerine yanıt verebilmek zihnimizin olma halinden gelir. Tepki göstermek yerine, olanla kalabilmek, olana karşı merak duyabilmek, olanı yargılamadan kabul etmek, olanın yeterli olduğunu düşünmek hep bu olma halinin özellikleridir. Bu şekilde tüm ilişkilerimizin dönüşümüne bir yerde hayatımızın dönüşümüne neden olabilir. Olma hali ile sergilenen sabır bizim iyi olma halimizi olumlu destekler, sabrı gösterdiğimiz çocuğumuz için ise paha biçilmez bir yaklaşım.

Çocuğu kabul eden, ona saygı duyan, onun merakını tetikleyen, onu besleyen bir yaklaşım.

Peki bu olma haline nasıl gelebiliriz?

 

Bu pek o kadar kolay bir şey değil. Belki birçok kişisel gelişim kitabı okuduk. Okurken şahane, motiveyiz, kesin yapıcaz yazılanları. Ancak ya kitap bitince, raftaki yerine  İşte mindfulness, bugüne kadar kişisel gelişim kitaplarının, anda olmanın önemini anlatan tüm içeriğin, sahip olmadığı bir şey sahip. O da bunu nasıl hayatıma sokabilirimin cevabı. Mindfulness pratiklerini yaparak! Her gün, sabırla, güvenle, merakla, şefkatle. Olma halini hayatımızda yaygınlaştırmak istiyorsak mindfulness pratiğimiz olmalı aynı fit bir beden için spor alışkanlığına sahip olmak gibi.

 

Bunu elde etmenin de en destekleyici yolu ise 8 haftalık mindfulness eğitimleri. Bu eğitimlerin desteği ile bir kişisel bir pratiğe sahip olmak ve mindfulness’ın bizim üzerimizde bilimsel kanıta dayalı faydalarından faydalanmak mümkün.


* İyi hissetme sanatı; Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal ve Jon Kabat-Zinn